XR


Extinction Rebellion (XR) is een activistische grassrootsbeweging. Actief in 54 landen en 631 steden wereldwijd. Extinction Rebellion bestaat uit gewone mensen die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Met elkaar ondernemen we vreedzame, creatieve en disruptieve acties om deze crisis onder de aandacht te brengen en haar gevolgen te stoppen.

Waarom doe ik mee aan XR?
Een deel van mijn werk gaat het over positieve oplossingen waarmee we een ecologische samenleving kunnen creëren. Maar die oplossingen werken alleen als we de destructieve werking van het huidige systeem stoppen. Voor mij is het dus niet of/of maar en/en. Ik maak mensen bewust van de weeffouten in het huidige systeem EN laat zien welke positieve oplossingen er zijn. Het hangt met elkaar samen.

Mijn beslissing om van een basisinkomen te gaan leven hangt in grote mate samen met de opkomst van Extinction Rebellion. Toen ik meedeed aan mijn eerste XR actie voelde ik: het is nu of nooit. Of we creëren met elkaar een eerlijke en duurzame samenleving. Of het is einde verhaal voor de mensheid op deze planeet. De schaal en ernst van de klimaat- en ecologische crisis geven ons geen andere opties. Voor mij betekent dit dat ik al mijn tijd en energie wil kunnen besteden aan het huidige systeem ontregelen én positieve oplossingen verspreiden. Bijdragen aan Extinction Rebellion is een van de manieren waarop ik hier invulling aan geef.

Acties
In het voorjaar van 2019 nam ik deel aan de Swarming actie van XR in Amsterdam. We blokkeerden met kleine groepjes voor 7 minuten een kruispunt om de klimaat- en ecologische crisis onder de aandacht te brengen. In deze blog kan je lezen over mijn eerste actie van burgerlijke ongehoorzaamheid.

In oktober 2019 was Rebel Without Borders (RWB). Een internationale actieweek waarbij Extinction Rebellion NL oa. de stadhouderskade in Amsterdam blokkeerde. De mediagenieke acties en arrestaties kwamen goed in het nieuws. Maar ik zag ook met eigen ogen hoe XR iets nog radicalers doet: een nieuwe cultuur van liefde bouwen.

In 2020 ben ik actief geweest voor verschillend cirkels binnen Extinction Rebellion, waaronder politieke strategie, media en de coördinatie cirkel.

XR Landbouw

Er bestaan binnen XR communities die zich met specifieke thema’s bezig houden. Momenteel ben ik actief bij XR landbouw. Daarin kijken we hoe de ecologische- en klimaatcrisis samenhangt met de moderne landbouw. We willen een ijsbreker zijn voor de transitie naar een eerlijk en ecologisch landbouwsysteem. Om dit te bereiken voeren we acties tegen agro-multinationals die het huidige destructieve systeem in stand houden en kijken we hoe we ecologische boeren kunnen ondersteunen.

Bekijk hier de presentatie die ik heb samengesteld voor XR Landbouw over de samenhang tussen het industriële landbouwsysteem en de klimaat- en ecologische crisis.

Momenteel (voorjaar 20221) werk ik mee aan een filmproject van XR Landbouw waarin we verschillende agro-ecologische boeren in Nederland interviewen en laten zien wat er nodig is om het landbouwsysteem structureel te kantelen.

Een urgente boodschap én een liefdevolle cultuur. Het gaat samen!
Foto: John Akerman Özgüç

Creative Commons BY-NC-SA 4.0 - GROENE LIEFDE