Ecologisch Leven


De belangrijkste focus in mijn leven is onderzoeken hoe ik als mens weer dichter bij de aarde kan leven. Hoe ik echte verbinding kan maken met mijn water, voedsel, bouwmaterialen, kleding, medicijnen en meer.

Een deel van die zoektocht bestaat uit leren hoe de natuur werkt en wat het leven en de beleving is van planten, dieren, kleine organismen en de elementen. Hoe kunnen we als mens weer leren om de natuur te voeden en ondersteunen. De eerste 95% van onze tijd op aarde als mensheid hebben we in harmonie met de natuur geleefd en inheemse culturen doen het nog steeds. Maar ik ben zelf geboren in een Europese kolonistencultuur die ver is weggeraakt van haar wortels in de aarde. Dus onderzoek ik hoe ik op een respectvolle manier die verbinding weer kan maken. Daarbij hoop ik anderen ook te inspireren om dit op hun eigen manier te gaan doen.

Ik deel foto’s en verhalen van leven mijn leven in de yurt en de dingen die ik gaandeweg zelf weer leer doen, zoals groenten verbouwen, kleding maken en mijn eigen medicijnen maken van wilde planten. Daarnaast ga ik op zoek naar de beste plekken om mijn kachelhout vandaan te halen, onderzoek ik waar mijn drinkwater eigenlijk vandaan komt en luister ik naar verhalen van mensen die al generaties lang verbonden zijn met de regio waar ik leef.

Mijn verhalen over Ecologisch Leven deel ik momenteel op mijn blog, Facebook, Instagram en nieuwsbrief. In 2021 maak ik hier op mijn blogpagina een meer overzichtelijk systeem voor zodat het makkelijker voor mensen is om de informatie waar zij benieuwd naar zijn te vinden. Ik ben ook om deze informatie zoveel mogelijk buiten de algoritmes van social media te houden.

Een tweede deel van deze zoektocht bestaat uit kijken hoe deze zaken nu in het algemeen geregeld zijn in onze samenleving. En wat de mogelijkheden zijn om op grotere schaal de transitie te maken naar een ecologische en eerlijke samenleving. Dat hoeft er zeker niet zo uit te zien als wat ik doe met mijn yurt. Ook in stedelijke omgevingen is het mogelijk om in balans te leven maar daarvoor moet er wel heel veel veranderen in de structuren van onze samenleving.

Kortom hoe maken we als maatschappij de grote omwenteling die nodig is om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies te stoppen en ons eigen bestaan als mensheid te redden? Deze vraag onderzoek ik in het project Nieuwe Samenlevingsvormen.

.

Creative Commons BY-NC-SA 4.0 - GROENE LIEFDE