Rechten


Rechten en plichten. We hebben ze allemaal. Als mens, dier, plant en ecosysteem. Maar de wetten van onze samenlevingen zijn lang niet altijd in lijn met de morele wetten die we diep in ons hart voelen. Zo waren slavernij, kolonialisme en het onderdrukken van vrouwen lange tijd legaal. En zijn ze dat in verschillende vormen nog steeds. En waar inheemse culturen duidelijke leefprincipes (wetten) hebben die ervoor zorgen dat de natuurlijke wereld ook rechten heeft, worden in de globale westerse maatschappij planten, dieren en grondstoffen uitgebuit en vernietigd.

Kortom ook de wetten (regels, principes en afspraken) waarmee we als wezens op deze planeet samenleven zijn toe aan een transformatie. Uiteraard zijn er in verschillende culturen en religies verschillende opvattingen over wat een goede manier van leven is. Maar er zijn ook diepe, universele waarheden over wat eerlijk en juist is. Die kunnen als leidraad dienen bij het maken van eerlijke wetgeving.

Een voorbeeld van een eerlijke wet is de Ecocide Law. Deze internationale wet maakt grootschalige vernietiging van ecosystemen strafbaar, waardoor overheden en bedrijven verantwoordelijkheid gehouden kunnen worden voor de criminele acties die ze op dit moment ondernemen. Advocate Polly Higgins wijdde haar leven aan het opnieuw op de kaart zetten van deze wet die in één klap het leven op aarde zou kunnen redden.

Lees hier wat de Ecocide Law is en hoe wij de missie van Polly kunnen voortzetten. 

In ons persoonlijke leven hebben we ook een keuze in wat we zien als onze rechten en plichten en hoe we daarnaar handelen. Zelfs als we daarmee ingaan tegen de officiële weten van staten op dit moment. In de woorden van Dr. Martin Luther King Jr: “One has a moral responsibility to disobey unjust laws.” In de twintigste eeuw hebben verschillende bewegingen laten zien dat non-violent civil disobedience de meest effectieve manier is om grootschalige veranderingen in de maatschappij te bewerkstelligen.

Ook in onze tijd zijn er krachtige activistische bewegingen die handelen volgens de principes van non-violence en civil disobedience. Een voorbeeld van een nieuwe klimaatbeweging is Extinction Rebellion. Deze grassroots beweging legde in april 2019 de hele binnenstad van Londen plat om aandacht op te eisen voor de existentiële gevaren van de biodiversiteit- en klimaatcrisis. Ook in Nederland waren er verschillende creatieve, ludieke en rebelse protesten.

Lees hier wat de kracht van civil disobedience is en waarom ik voor het eerst in mijn leven een weg blokkeerde.

Uiteraard zitten er meer aspecten aan dit thema en zijn er nog veel meer voorbeelden van vernieuwende wetten en krachtige activistische bewegingen. Meer artikelen volgen!

 

© 2019 - GROENE LIEFDE
Menu