Extinction Rebellion


Extinction Rebellion (XR) is een nieuwe activistische grassrootsbeweging. Actief in 54 landen en 631 steden wereldwijd. Extinction Rebellion bestaat uit gewone mensen die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Met elkaar ondernemen we vreedzame, creatieve en disruptieve acties om deze crisis onder de aandacht te brengen en haar gevolgen te stoppen.

Waarom doe ik mee aan XR?
Veel van mijn werk gaat het over positieve oplossingen waarmee we een ecologische samenleving kunnen creëren. Maar die oplossingen werken alleen als we de destructieve werking van het huidige systeem stoppen. Voor mij is het dus niet of/of maar en/en. Ik maak mensen bewust van de weeffouten in het huidige systeem EN laat zien welke positieve oplossingen er zijn. Het hangt met elkaar samen.

Mijn beslissing om van een basisinkomen te gaan leven hangt in grote mate samen met de opkomst van Extinction Rebellion. Toen ik meedeed aan mijn eerste XR actie voelde ik: het is nu of nooit. Of we creëren met elkaar een eerlijke en duurzame samenleving. Of het is einde verhaal voor de mensheid op deze planeet. De schaal en ernst van de klimaat- en ecologische crisis geven ons geen andere opties. Voor mij betekent dit dat ik al mijn tijd en energie wil kunnen besteden aan het huidige systeem ontregelen én positieve oplossingen verspreiden. Bijdragen aan Extinction Rebellion is een van de manieren waarop ik hier invulling aan geef.

Acties
In het voorjaar van 2019 nam ik deel aan de Swarming actie van XR in Amsterdam. We blokkeerden met kleine groepjes voor 7 minuten een kruispunt om de klimaat- en ecologische crisis onder de aandacht te brengen. In deze blog kan je lezen over mijn eerste actie van burgerlijke ongehoorzaamheid.

In oktober 2019 was Rebel Without Borders (RWB). Een internationale actieweek waarbij Extinction Rebellion NL oa. de stadhouderskade in Amsterdam blokkeerde. De mediagenieke acties en arrestaties kwamen goed in het nieuws. Maar ik zag ook met eigen ogen hoe XR iets nog radicalers doet: een nieuwe cultuur van liefde bouwen.

Wat wil XR bereiken?

Extinction Rebellion heeft 3 eisen:

1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Zoals je ziet gaan deze eisen ook over het opnieuw uitvinden en verder ontwikkelen van onze democratie. Dit is iets wat ik belangrijk vind en waar ik graag aan bij draag. Helaas zijn we in onze maatschappij niet meer gewend om samen beslissingen te nemen en leven we als burgers in subgroepen grotendeels langs elkaar heen. XR wil daar verandering in brengen!

Momenteel ben ik deel van de cirkel XR landbouw. Daarin kijken we hoe de ecologische- en klimaatcrisis samenhangt met de moderne landbouw. En hoe we als boeren en burgers samen tot oplossingen kunnen komen. Op weg naar een ecologische landbouw die goed is voor mens en natuur!

Een urgente boodschap én een liefdevolle cultuur. Het gaat samen!
Foto: John Akerman Özgüç

© 2019 - GROENE LIEFDE
Menu