Ecologie


Dé crisis van onze tijd is dat we in een rap tempo de leefomstandigheden voor de mens op aarde vernietigen. De zesde massa extinctie en de klimaatcrisis zijn de realiteiten van de 21e eeuw. Veroorzaakt door de oneindige groei van het kapitalisme en de illusie dat we als mens afgescheiden zijn van de natuur. De uitdaging is om weer te ervaren dat we intrinsiek onderdeel zijn van de natuur. En zo snel mogelijk oplossingen te vinden waarmee we ecosystemen kunnen herstellen. En daarmee ook nieuwe levenswijzen te vinden voor onze menselijke systemen.

Gelukkig bestaan er oplossingen om de natuur op aarde te herstellen. Er bestaan zelfs zulke goede oplossingen dat iedereen die ze ontdekt stijl achterover slaat dat we ze niet op grote schaal gebruiken. In de woorden van John D. Liu: “If we can restore large scale damaged ecosystems, why don’t we do that?!” Het is mogelijk om op grote schaal ecosystemen te herstellen. Én als mens op een evenwichtige manier te voorzien in onze behoeftes aan voedsel, water, energie, onderdak, ontspanning, creativiteit en sociale relaties. Kortom de behoeftes van de mens hoeven niet in tegenspraak te zijn met de behoeftes van de planeet.

Waarom passen we deze ecologische oplossingen dan niet toe? Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Maar het belangrijkste is dat ons denken en doen gevormd is door het systeem waar we nu in leven. Marktdenken en winstmaximalisatie sturen in grote mate de menselijke systemen. Maar deze kapitalistische systemen zijn niet in staat om echte ecologische oplossingen te herkennen. Principes van oneindige groei en externalisatie van kosten gaan in tegen de ecologische wetten van de planeet in. Maar in de realiteit zijn ecologie en economie echter diep met elkaar verweven. Alles wat we gebruiken komt immers van de aarde. En economie betekent letterlijk ‘goed huishouden’. We zullen de economie dus moeten transformeren om als mensheid op deze planeet te blijven bestaan en tot bloei te komen.

Natuurlijk zijn er al pioniers die met ecologische oplossingen bezig zijn. Het belangrijkste is om hen te ondersteunen. En zelf onze talenten en capaciteiten in te zetten om weer in balans met de natuur te gaan leven en ecosystemen te herstellen. Een van de makkelijkste manieren om dit te doen is je te verdiepen in Permacultuur. Ontdek hier hoe de permacultuur methode werkt en hoe je het in jouw leven kan toepassen. Binnenkort volgen meer artikelen over herstel van ecosystemen, technologieën die de natuur ondersteunen en de nieuwste (en oudste) inzichten over de wonderlijke werking van de natuur.

© 2019 - GROENE LIEFDE
Menu